Pitanja i odgovori

 

Šta je: Low-E folija?

  • Oznaka Low-E je skraćenica reči: ,,Low Emissivity‚‚ što u prevodu na srpski jezik znači: nizak emisioni faktor. Low-E folije vrlo malo toplote upijaju i propuštaju. Zbog toga Low-E folije u velikoj meri odbijaju toplotno zračenje, i zadržavaju toplotu u onom prostoru gde je ona nastala, a pri tome propuštaju vidljivu svetlost.


Šta je Emisioni faktor?

  • Emisioni faktor je srazmerni broj, koji označava i pokazuje koliki je stepen zračenja površine jednog objekta u odnosu na crno telo iste temperature (koje u potpunosti upija svako zračenje) i to na identičnoj talasnoj dužini. Jednostavnije rečeno: što je niži emisioni faktor jedne staklene površine, sa tim više energije zadržava u unutrašnjosti, što znači mnogo bolju i efikasniju izolaciju.Kod normalnih tj. običnih toplotno-zaštitnih folija, ova vrednost iznosi oko 0,7 , što znači odbijanje od 30%. Kod tradicionalnih Low-E folija, ova je vrednost između 0,35-0,40 , što znači odbijanje 60-65%. U slučaju LLumar Ener-Logic folija emisioni faktor je 0,07 , što iznosi 93%.


Šta je UV zračenje?

  • UV je oznaka za ultra-violetnu svetlost /zrake/, koji su štetni za zdravlje, a znatno doprinose i bleđenju predmeta. EnerLogic folija poseduje sposobnost da propušta manje od 1% UV zraka. Više informacija u vezi sa UV zaštitom ćete pronaći na web-stranici www.llumar.rs.

 

Šta je ,,g‚‚ vrednost?

  • Vrednost ,,g‚‚ je Činilac Potpunog Propuštanja Energije. Odnosno, to je onaj deo sunčeve energije koji prođe kroz staklenu konstrukciju, znači, zbir neposredno propuštene i upijene količine energije upućene ka unutrašnjem prostoru. ,,g‚‚ vrednost je broj između 0 i 1. Što je ova vrednost niža, utoliko manje toplote može da prodre kroz staklenu konstrukciju. U industriji folija se koristi reciprocitet ,,g‚‚ vrednosti, odnosno Činilac Potpunog Odbijanja Energije, koji se označava sa TSER. Ova vrednost je procentualno izražena, a što je veća, sa tim staklena konstrukcija na koju je montirana folija obezbeđuje efikasniju toplotnu zaštitu. PAŽNJA!!! U mnogim slučajevima, izvesni distributeri koriste oznaku i vrednost IR - infra-crveno odbijanje. U industriji folija, IR vrednost se ne koristi, pošto za sada još ne postoji utvrđeni standard merenja, tako da se vrednosti koje koriste razne firme, ne mogu porediti. Napomonjemo, da IR samo delimično utiče na povećanje toplote, tako da ne treba isključivo ovu vrednost uzeti u obzir, pošto može dovesti do pogrešnih zaključaka.


Šta je,,U‚‚ vrednost?

  • ,,U‚‚ vrednost, tj. ranije korišćena oznaka ,,k‚‚ vrednost, je činilac propuštanja toplote. Ova vrednost pokazuje koliko Watt-i energije struji kroz prozorsko staklo na površini od 1m2, pod dejstvom temperaturne razlike od 1 stepena Kelvina. Što je manja ,,U‚‚ vrednost, sa tim prozorsko staklo pruža bolju i efikasniju toplotnu izolaciju.Kod običnog stakla debljine 4 mm., ,,U‚‚ vrednost je 5,8W/m2K. ,,U‚‚ vrednost poseduje svoj standard i u Evropi  i u Americi, ali se njihove vrednosti ne podudaraju, tako da je preporučljivo obratiti pažnju na gore navedeno prilikom upoređivanja, jer mnogi proizvođači ne saopštavaju ovu činjenicu!!! Američku vrednost je potrebno pomnožiti sa 5,678 da bismo dobili evropsku vrednost. Proizvodi LLumar -a, pa tako i vrednosti-performanse EnerLogic folija, utvrđuju se prema evropskom standardu. Podaci o performansama folija se po pravilu utvrđuju na staklenim površinama debljine 3-4 mm. Na ovakvom staklu, tradicionalna Low-E folija postiže vrednost od 4,5W/m2K, (EnerLogic folija=3,38W/m2K). Znači, ako je ,,U‚‚ vrednost neke folije oko 1, tada je merenje izvršeno na staklu čija je izolaciona sposobnost i pre toga bila dobra (duplo staklo čija je ,,U‚‚ vrednost 1,1), ili je vrednost merena po američkom standardu, što u odnosu na EN standard (koji se koristi u Mađarskoj i Srbiji) iznosi 5,678 !
 

Pitanja i odgovori! LLumar EnerLogic folija za izolaciju!