Koliko vremena je potrebno da prođe, da bi se isplatila investicija?

Upotreba EnerLogic folija spada među najefikasnije načine uštede energije, kao što to čine savremeni sistemi za osvetljenje, automatizacija, a takođe i savremeni rashladni i grejni sistemi.

 

U odnosu na druge efikasne načine za uštedu energije, EnerLogic folija je jeftinija i za kraće vreme omugućuje isplativost investicije. Ako posmatramo vreme koje je potrebno da prođe da bi se isplatila investicija, upotreba EnergoLogic folija je mnogo ekonomičnije rešenje od drugih sličnih načina i sredstava kojima se postiže ušteda energije.

 

Koliko vremena je potrebno da prođe, da bi se isplatila investicija?


Za koliko se više energije uštedi sa EnerLogic folijom u poređenju sa drugim folijama?
Folije proizvedene drugačijom tehnologijom, mogu pomoći u uštedi energije, ali zahvaljujući zaštićenoj-patentiranoj tehnologiji, osim EnerLogic-a ne postoji drugi proizvod u sferi folija koji bi pružao makar slične rezultate u uštedi energije posmatrajući na godišnjem nivou.

Pogledajte tabelu (sa koje možete preuzeti sve podatke), u kojoj se vrše poređenja između EnerLogic-a i drugih odgovarajućih proizvođača folija, a povodom efikasnosti u izolacionim karakteristikama.

 

Osim navedenog, EnerLogic sve ovo postiže uz savršenu vizualnu jasnoću, a u odnosu na tamnije i jače reflektujuće folije, UDVOSTRUČUJE uštede pri emisiji karbona i energije.

 

Podaci su utvrđeni na osnovu proračuna izvršenih na prosečno upotrebljavanoj velikoj zgradi sa kancelarijama, kada je korišćena folija LEP35 SR CDF.


 

Uštedite energiju pomoću EnerLogic folija